Adres :  Cumhuriyet Cad. Yeni Tahıliçi Sok.         No:180    Osmangazi / BURSA
Tel :  0 (224) 220 44 29
Fax :  0 (224) 221 83 33
GSM :  0 (533) 487 79 79
Mail :
 
   
Ad-Soyad :  
Mail :  
Telefon :  
Mesaj :